Epic Logo

מרתון חד יומי

מרתון Epic Israel חד יומי

מרוץ חד יומי Epic Israel הינו  מרתון זוגי באופני הרים (זוגות).
על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

שני מקצים לנוחיותכם:

מקצה חד יומי ביום ו' 15/9 נוצר במיוחד לחברים הרוכבים שומרי השבת אך מתאים ופתוח לכל מי שיכול לעמוד באתגר של כ100 ק"מ אופני הרים עם כ1800 מטר טיפוס

- זינוק במתכונת זוגית בלבד
- מקצה ארוך בלבד (מגיל 18)

שלושה מקצי מתרון זוגות ביום שבת 16/9 במרחקים שונים 

קצר – כ - 25 ק"מ עם כ 500 מטר טיפוס (מגיל 13)

בינוני –  כ- 50  ק"מ עם כ 1000 מטר טיפוס (מגיל 15)

ארוך – כ - 75 ק"מ עם כ 1500 מטר טיפוס. (מגיל 18)

- זינוק למקצים הנ"ל במתכונת זוגית בלבד!!

חדש ב2017!!
מרתון חד יומי סולו למרחק הבינוני ב16/9 (יום שבת).
השנה פתחנו מקצה סולו למרתון החד יומי הבינוני בשבת במסגרת פלייטיקה אפיק ישראל.
המרתון משתתף גם בליגת הGC!!
לנוחיות המשתתפים - סימון מלא של המסלול, תחנות רענון, חולצת האירוע ועוד.

ההשתתפות מעל גיל 18.
הרשמה ועלויות למטה, בדומה למתרון החד יומי הקלאסי.

במקצה זה הקטגוריות יהיו גברים/נשים בלבד ללא קטגוריות גיל. 

 

נקודת הזינוק/סיום/רישום – ב"כפר התחרות" במלון גליליון .

עלות ההרשמה:

עלות הההרשמה עד ה27/8/2017 -  230 ש"ח.

עלות הרשמה עד ה3/9/2017 - 330 ש"ח.

לא תהיה הרשמה לאחר ה3/9/17

יש להירשם מראש באתר התחרות  - להרשמה 

ההרשמה תפתח ב26/2/2017 בשעה 12:00

מרחקים מדויקים ותאורי מסלול יעודכנו בהמשך

 

תחנות ריענון תפרסנה לנוחיותכם לאורך המסלול, בהן:

מים, איזוטוני, ג'לים ומיני הפתעות.

חובה להציג בבוקר האירוע או לשלוח במייל contact@epicisrael.org.il:

1. ביטוח תאונות אישיות המאפשר השתתפות בתחרויות
2. בדיקה ארגומטרית בתוקף

פרטים נוספים בתקנון.