Epic Logo

מחנה אימונים באיטליה

מחנה אימונים לקראת "Playtika Epic Israel", משולב בחופשת אופניים מושלמת בדולמיטים האיטלקים

8 ימים, 5 ימי רכיבה | 4-11 ביולי, 2017

לכל הפרטים מוזמנים להיכנס לקישור הבא: מחנה אימונים באיטליה