Epic Logo

מרתון חד יומי

מרוץ חד יומי במסגרת Epic Israel הינו  מרתון זוגי.

על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

שני מקצים לנוחיותכם:

מקצה חד יומי ביום ו' 5/10

נוצר במיוחד לחברים הרוכבים שומרי השבת אך מתאים ופתוח לכל מי שיכול לעמוד באתגר  - פרטים אודות המרחק וגובה מצטבר יפורסמו בהמשך, כ100 ק"מ עם כ2000 מטר טיפוס
ניתן לראות את גרף הגבהים וסיפור הדרך של המסלול ב2017 - בסטייג' 2 במסלולים 2017

- זינוק במתכונת זוגית בלבד
- מקצה ארוך בלבד (מגיל 18)

שלושה מקצי מתרון זוגות ביום שבת 6/10 במרחקים שונים 

1.  קצר – כ25 ק"מ  (מגיל 13) - בזוגות בלבד

 רכבת ניצחת - זוגות בלבד - על מסלול מקצה הקצר, לא תחרותי. (מיועד לנשים בלבד, ההרשמה בזוגות.)

2. בינוני - זוגות + מקצה סולו כ50 ק"מ  (מגיל 15)

להלן דוגמא למרחק ולמסלול ב2017:

3. ארוך – כ75 ק"מ  (מגיל 18)
ניתן לראות את גרף הגבהים וסיפור הדרך של 2017 -  בסטייג' 3 במסלולים 2017

 

- זינוק למקצים במתכונת זוגית בלבד, מלבד המקצה הבינוני בשבת בו ניתן לזנק סולו!!

קטגוריות במקצים החד יומיים: גברים, נשים, מעורב, מאסטרס, גראנד מאסטרס

במקצה הסולו הקטגוריות יהיו גברים/נשים בלבד ללא קטגוריות גיל. 

 

נקודת הזינוק/סיום/רישום – ב"כפר התחרות" אשר במלון יערים.

עלות ההרשמה:

עלות הההרשמה עד ה16/9/2018 -  230 ש"ח.

עלות הרשמה עד ה23/9/2018 - 330 ש"ח.

לא תהיה הרשמה לאחר ה23/9/2018

יש להירשם מראש באתר התחרות  - להרשמה 

ההרשמה תפתח ב4/3/2018 בשעה 12:00

תחנות ריענון תפרסנה לנוחיותכם לאורך המסלול, בהן:

מים, איזוטוני, ג'לים ומיני הפתעות.

חובה להציג בבוקר האירוע או לשלוח במייל (עדיף) contact@epicisrael.org.il:

1. ביטוח תאונות אישיות המאפשר השתתפות בתחרויות
2. בדיקה ארגומטרית בתוקף מאושרת על יד רופא ספורט

פרטים נוספים בתקנון.