Epic Logo

מרתון חד יומי

מרוץ חד יומי במסגרת Ford Epic Israel הינו  מרתון זוגי.

על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

שני מקצים לנוחיותכם:

מקצה חד יומי ביום ו' 5/10

נוצר במיוחד לחברים הרוכבים שומרי השבת אך מתאים ופתוח לכל מי שיכול לעמוד באתגר  

96 ק"מ עם 2300 מטר טיפוס

- זינוק במתכונת זוגית בלבד
- מקצה ארוך בלבד (מגיל 18)

שני מקצי מרתון זוגות ביום שבת 6/10 במרחקים שונים 

1. בינוני - זוגות + מקצה סולו כ35 ק"מ  (מגיל 15)

35 ק"מ עם 850 מטר טיפוס

3. ארוך – כ60 ק"מ  (מגיל 18)
60 ק"מ עם 1350 מטר טיפוס

- זינוק למקצים במתכונת זוגית בלבד, מלבד המקצה הבינוני בשבת בו ניתן לזנק סולו!!

קטגוריות במקצים החד יומיים: גברים, נשים, מעורב, מאסטרס, גראנד מאסטרס

במקצה הסולו הקטגוריות יהיו גברים/נשים בלבד ללא קטגוריות גיל. 

 

נקודת הזינוק/סיום/רישום – ב"כפר התחרות" אשר במלון יערים.

עלות ההרשמה:

עלות הההרשמה עד ה16/9/2018 -  230 ש"ח.

עלות הרשמה עד ה23/9/2018 - 330 ש"ח.

לא תהיה הרשמה לאחר ה23/9/2018

יש להירשם מראש באתר התחרות  - להרשמה 

תחנות ריענון
תפרסנה לנוחיותכם לאורך המסלול, בהן:

מים, איזוטוני, ג'לים ומיני הפתעות.

חובה להציג בבוקר האירוע או לשלוח במייל (עדיף) contact@epicisrael.org.il:

1. ביטוח תאונות אישיות המאפשר השתתפות בתחרויות
2. בדיקה ארגומטרית בתוקף מאושרת על יד רופא ספורט

פרטים נוספים בתקנון.